Jonker in de 19e eeuw

cover secTussen 2005 en 2015 schreef ik met vaste regelmaat artikelen voor het Twickelblad over de spelletjes, het speelgoed en de kinderboeken van Marie (1855), George (1856) en Rodolphe (1858)  van Heeckeren van Wassenaer. Zij brachten een deel van hun jeugd door op kasteel Twickel. In 1985 begon ik met een inventarisatie en beschrijving van hun speelgoed en kinderboeken en zo heb ik in de loop der jaren, mede door archiefonderzoek in het huisarchief van Twickel, een beeld gekregen van hun jeugd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het boek ‘Jonker in de 19 eeuw’. Hierover is meer te lezen op http://www.jonkerinde19eeeuw.nl/

Advertenties