Publicatielijst

Twickelblad

– Van Philips II naar Willem V, oud bordspel op kasteel bewaard, april 2005
– Lotto Dauphin op nieuw gespeeld, voorjaar 2006
– Unieke pionnen Lotto Dauphin geidentificeerd, zomer 2006
– Jeu de Garibaldi in spelletjeskast Twickel, najaar 2006
– Spelevaren op de vijver van Twickel, winter 2006
– Oude, Franse versie Belle en het Beest in bibliotheek Twickel, najaar 2007
– Houten speelgoed zo oud als de weg naar Rome, winter 2007
– Gipsy, het trouwe zwervertje van Twickel, zomer 2008
– “Wij wenschen dat gij lang moogt leven”, najaar 2008
– Sinterklaas en Kerst op Twickel in 1867, winter 2008
– Park Twickel biedt meer vertier dan Den Haag, voorjaar 2009
– Grensoverschrijdende inkijk in kastelen en buitenhuizen, zomer 2009
– Het was een voorrecht hier te werken en te wonen, najaar 2009
– Twickelboerderij wordt gastenboerderij, winter 2009
– Een toegewijde vader, zomer 2010
– Spelevaren op de vijver van Twickel; vervolg, najaar 2010
– Kijk- knip- en plakmeetkunde uit een houten kist, winter 2010
– Jan Klaassen en Snikhals in gevecht op Twickel, zomer 2011
– Griezelen in het donker met schaduwbeelden, winter 2011
– Jonker in de 19e eeuw, zomer 2012
– Eeuwigdurende kalender, winter 2012

-Robinson Crusoë spelen op Twickel, zomer 2013

-Sierpapier, leuker kunnen we het niet maken, najaar 2014

-carte de visite, een album aan Bernard Bitter, zomer 2015

Boekenpost, tweemaandelijks tijdschrift voor liefhebbers van boeken, prenten, strips en boekcuriosa

– Ida Renthoul Outhwaite, Australische illustratrice van natuursprookjes, juli/aug 2008

– nummer 124, maart/april 2013: interview met Christine Sinninghe Damsté

Arcadië, alles over particulier buitenplaatsen

– Huisje, boompje beestje, het kinderspeelhuis, december 2012

Cultuurhistorisch magazine stad & ambt Almelo

– Een bijzondere parktuin, voorjaar 2012

t’ Inschrien, kwartaal blad van de Vereniging Oudheidkamer Twente

– De wereld van de centsprent deel 1 , 2015/2

-De wereld van de centsprent deel2, 2015/3

Catalogus ‘De Geschiedenis van het Ganzenbord’ in Museum Joure

– Inleiding . Meer is hierover te zien op http://www.giochidelloca.it

Advertenties