VERTELLER

 

Onderstaande lezingen geef ik op een door u gekozen locatie of op mijn speelgoedzolder. Hier heb ik de mogelijkheid een groep van maximaal 12 personen te ontvangen. Kosten voor de lezing, in nader overleg.

Lezingen:

cover sec

In de lezing ‘Twickels Drietal’ vertel ik over de opvoeding en educatie van Marie, George en Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer. Zij brachten een deel van hun jeugd door op kasteel Twickel bij Delden.  De onderwerpen die ik in mijn boek ‘Jonker in de 19e eeuw’ belicht, zullen ruimschoots aandacht krijgen.

Inmiddels heb ik mijn onderzoek uitgebreid en vertel ik in de voordracht ‘Kinderleven op de buitenplaats’ op welke manier de tuin en het park rond huizen en kastelen een rol speelden in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die er verbleven en speelden. In deze lezing  ga ik in op de functie van het kinderspeelhuis op de buitenplaats.

Zie ook: http://www.kinderspeelhuizen.wordpress.com

‘Jonker in de 19e eeuw’. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciaal voor dit boek ontwikkelde website: www.jonkerinde19eeeuw.nl

BB. tuin van chalet

De jeugd van Koningin  Wilhelmina

Koningin Wilhelmina groeide op in bijzondere omstandigheden. Hoe speelde en leerde Wilhelmina? Welke rol speelde haar moeder Emma in haar opvoeding en hoe hebben schrijvers, illustratoren en fotografen haar jeugd beschreven en afgebeeld?

 

cropped-ganzenspel-brepols.jpgDe geschiedenis van het Ganzenbord
Aan de hand van een beeldpresentatie vertel ik u een cultuur historisch verhaal over de ontwikkeling van het ganzenbord door de eeuwen heen. De oorsprong van het ganzenbord blijft in nevelen gehuld, maar vanaf de 17e eeuw maakt het spel een interessante ontwikkeling door. In de 18e eeuw werd het o.a. ingezet als leermiddel en in de loop van de 19e eeuw werden mede door vernieuwde druktechnieken vele varianten uitgegeven waarin o.a. actualiteiten centraal stonden. Vanaf het eind van de 19e eeuw werd het ganzenbord steeds vaker op de markt gebracht als reclamebordspel, waardoor de oorspronkelijke symbolische betekenis in de vergetelheid is geraakt. Na dit verhaal, zult 
u het ganzenbord met heel andere ogen 
bekijken.

cropped-burckardtpreussische-armeekurassierenno261.jpg

De wereld van de Centsprent
Deze oude kinderprenten, die al voor een cent te koop waren, vandaar de naam centsprent, werden gebruikt als leermiddel, speelgoed of wandversiering.

Dieren, mythologie, volkswijsheden, kinderspelen, sprookjes beroepen en allerlei belangrijke hoogtepunten uit de geschiedenis zijn vaak het onderwerp. Voor kinderen en volwassenen die nauwelijks konden lezen, waren de prenten makkelijk te begrijpen. Centsprenten waren daarom erg geliefd bij een groot publiek.

Advertenties