VERTELLER

 

De lezingen geef ik op een door u gekozen locatie of op mijn speelgoedzolder. Hier heb ik de mogelijkheid een groep van maximaal 12 personen te ontvangen. Kosten € 10,- p.p. De kosten voor een lezing op locatie zijn € 100,- exclusief reiskosten. Bij alle lezingen maak ik gebruik van een powerpointpresentatie.

 

 

cover secLezing

Kinderleven op de buitenplaats: 

 

‘Jonker in de 19e eeuw’. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciaal voor dit boek ontwikkelde website:

www.jonkerinde19eeeuw.nl

Kijken naar Speelgoed
In een inleiding vertel ik aan de hand van prenten, schilderijen en foto’s over de betekenis van spel en speelgoed in onze westerse cultuur vanaf de 16e eeuw.

 

De jeugd van Koningin  Wilhelmina

Koningin Wilhelmina groeide op in bijzondere omstandigheden. Hoe speelde en leerde Wilhelmina? Welke rol speelde haar moeder Emma in haar opvoeding en hoe hebben schrijvers, illustratoren en fotografen haar jeugd beschreven en afgebeeld?

Kinderboeken: Toppers uit de 19e eeuw
Een kleine geschiedenis over de ontwikkeling van het Nederlandse kinderboek waarin het 19e eeuwse kinderboek centraal staat. Welke boeken behoorden destijds tot de top 10?

cropped-ganzenspel-brepols.jpgDe geschiedenis van het Ganzenbord
Aan de hand van een beeldpresentatie vertel ik u een cultuur historisch verhaal over de ontwikkeling van het ganzenbord door de eeuwen heen. De oorsprong van het ganzenbord blijft in nevelen gehuld, maar vanaf de 17e eeuw maakt het spel een interessante ontwikkeling door. In de 18e eeuw werd het o.a. ingezet als leermiddel en in de loop van de 19e eeuw werden mede door vernieuwde druktechnieken vele varianten uitgegeven waarin o.a. actualiteiten centraal stonden. Vanaf het eind van de 19e eeuw werd het ganzenbord steeds vaker op de markt gebracht als reclamebordspel, waardoor de oorspronkelijke symbolische betekenis in de vergetelheid is geraakt. Na dit verhaal, zult 
u het ganzenbord met heel andere ogen 
bekijken.

cropped-burckardtpreussische-armeekurassierenno261.jpgDe wereld van de Centsprent
Deze oude kinderprenten, die al voor een cent te koop waren, vandaar de naam centsprent, werden gebruikt als leermiddel, speelgoed of wandversiering. Kinderen leerden met het bekijken van deze prenten iets over de wereld.

Dieren, mythologie, volkswijsheden, kinderspelen, sprookjes beroepen en allerlei belangrijke hoogtepunten uit de geschiedenis zijn vaak het onderwerp. Voor kinderen en volwassenen die nauwelijks konden lezen, waren de prenten makkelijk te begrijpen. Centsprenten waren daarom erg geliefd bij een groot publiek.

Advertenties